Case
study.

Informujemy,  komentujemy,  pomagamy. Przekazujemy sprawdzone informacje od specjalistów prawa i nie tylko. 

Transfer działalności biznesowej oraz załogi pracowniczej.

Zespół naszej Kancelarii zaangażowany był w proces przejęcia/połączenia dwóch największych spółek działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zajmujących się transportem morskim, który był częścią ogólnoświatowego procesu integracji dwóch grup armatorskich. Nasza Kancelaria odpowiedzialna była za przygotowanie podstaw prawno – organizacyjnych nakierowanych na przejęcie (transfer) szeroko pojętej działalności gospodarczej i organizacyjnej spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą oraz formalno-prawne przygotowanie wszystkich umów przenoszących działalność spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą (odpowiednie umowy, porozumienia, cesje praw i/lub obowiązków itp.) koniecznych do przeniesienia całości majątku oraz środków niematerialnych na spółkę przejmującą. Doradztwo prawne naszej Kancelarii obejmowało również kompleksową pomoc w przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów formalno – prawnych koniecznych do przeniesienia pracowników w trybie art. 23 (1) k.p.

Doradztwo prawne naszej Kancelarii obejmowało również kompleksową pomoc w przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów formalno – prawnych koniecznych do przeniesienia pracowników w trybie art. 23 (1) k.p.

Opisany powyżej, proces przejęcia (transferu) działalności biznesowej oraz załogi pracowniczej, ze względu na specyfikę działalności obu spółek wymagał dużego nakładu pracy oraz ogromnego zaangażowania zespołu naszej Kancelarii. Cały proces z powodzeniem udało się zakończyć w zakreślonych przez naszego Zleceniodawcę ramach czasowych.

Zobacz następny wpis