Blog.

Informujemy,  komentujemy,  pomagamy. Przekazujemy sprawdzone informacje od specjalistów prawa i nie tylko. 

Kategorie wpisów:

Blog zdjęcie

Pomoc w kredytach frankowych

W wyroku z dnia 03 października 2019 r., wskutek pytania prejudycjalnego przedstawionego Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG Oddział w […]

+ czytaj więcej
Blog zdjęcie

Dużur pracowniczy

Planując dyżury w zakładzie pracy, pracodawca powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim okresy odpoczynku przysługujące pracownikom, którzy mają pełnić dyżury.Ustawodawca nie wprowadził granicy czasowej trwania dyżuru, zdecydował jedynie, że z wyłączeniem pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do nieprzerwanego, 11-sto godzinnego odpoczynku dobowego oraz 35-cio godzinnego odpoczynku w każdym tygodniu, z uwzględnieniem określonych przepisami wyjątków od tej zasady

+ czytaj więcej